uto. jun 18th, 2019

Počeci sporta u našem gradu i Sokolsko društvo

Početke sporta u našem gradu treba tražiti 70-ih i 80-ih godina 19. veka  kada je grad bio u sastavu Austrougarske. Organizaciju Sokola stvorili su nacionalni radnici u Češkoj 1862. godine i ona je pored sportskog imala, nacionalni i slovenski karakter  te se proširila među drugim slovenskim narodima. Sokolsko društvo u Sremskoj Mitrovici osnovano je 1905. godine a Hrvatsko Sokolsko društvo je osnovano 1904. i rad tih Sokolskih društava zabranjen je početkom Prvog svetskog rata.  Srpski, Hrvatski i Slovenački Sokoli 1919. u Novom Sadu na Vidovdanskom Sokolskom saboru udružili se u zajednički Jugoslovenski Sokolski savez koji je 1929. preimenovan u Savez Sokola Kraljevine Jugoslavije. Mitrovačka organizacija Hrvatski Soko prestaje sa radom 1920. a rad obnavlja dve godine kasnije. Zaslugom Srpskog Sokolskog društva u Mitrovici 1923. godine podignut je spomenik palim borcima na Legetu.  U ovom periodu izgrađena je i zgrada Sokolskog društva u Sremskoj Mitrovici u centru grada na početku Masarikove ulice uz sam gradski park.

Pošto je rad Sokolskog društva prekinut Drugim svetskim ratom on se obnavlja 1951. godine pod imenom Savez za telesno vaspitanje Partizan Jugoslavija. Od 1966. do 1998. godine društvo se zove Društvo za fizičko vaspitanje “Partizan”.

autor: Darko Tur


Sokolsko društvo
spomenik na Legetu
Podeli